Ikon - Provtagning
Provtagning Rå- och dricksvatten

Kursdatum > Bestäms i överenskommelse med beställaren.
Ladda ner kursbeskrivningen som PDF

Vem vänder sig utbildningen till?

Kursen vänder sig till alla som undersöker rå- och dricksvatten genom olika typer av provtagningsförfarande. Kursen vänder sig också till de entreprenörer och konsulter som kontrakteras för undersökningar av rå- och dricksvattenkvalitet.

Kravet på kunskap om hur undersökning av rå- och dricksvatten skall genomföras är i grunden en förutsättning för den egenkontroll av kvaliteten på livsmedlet dricksvatten och kan kopplas till såväl Miljöbalkens som Livsmedelslagstiftningens regler och krav.

PeOVA - Livsmedelshygien Provtagning Rå och dricksvatten
Vilken är målsättningen?

Kursen har som övergripande målsättning att öka förståelsen för och nödvändigheten av korrekt utförd provtagning vilket är en förutsättning för att kontrollera kvaliteten på dricksvattnet så att ingen blir sjuk.

En viktig del i detta arbete är att se helheten, då planering och utförandet av provtagningen är tidiga länkar i en kedja av moment som skall utföras så är slutresultatet – analysresultatet, helt beroende av en korrekt utförd provtagning.

PeOVA - Livsmedelshygien Provtagning Rå och dricksvatten
Vad innehåller kursen?

Kursens innehåll och längd anpassa efter beställarens önskemål – allt från 4 timmar till en hel dag. Beställaren specificerar innehållet i utbildningen och i samråd med leverantören utarbetas kursprogram. Till kursen hör mallar till rutiner och instruktioner som gås igenom under utbildningen och som erhålls efter kursens slut för egen anpassning.

Kursen avslutas med ett enklare kursprov i form av ”tipsrad” och deltagarna erhåller ett diplom som samtidigt blir beställarens kvitto på genomförd utbildning.

Kursen kan med fördel kombineras med också andra delar av dricksvattenhanteringen – t.ex. Livsmedelshygien.

PeOVA - Livsmedelshygien Provtagning Rå och dricksvatten
Exempel på kursinnehåll (4 timmar)
 • Varför undersöker vi rå- och dricksvatten
 • Krav i lagstiftningen
 • Vad skall resultaten användas till?

 

 

 

 

 

 • Vad är representativ provtagning?
 • Faktorer som påverkar representativiteten
 • Exempel på representativ provplan

 

 

 

 

 

 • Hur ser vi till att kylkedjan upprätthålls?
 • Krav på laboratoriet
 • Vad innebär en bruten kylkedja?

 

 

 

 

 • Generella regler för material, m.m.
 • Hygienregler vid provtagning
 • Regler för information- rutin med laboratoriet

 

 

 

 

 

 • Var och hur tar vi våra prover?- två huvudprinciper
 • Genomgång av olika provtagningsteknik beroende på provpunktens utformning och undersökningstyp
 • Genomgång av rutin för provtagning

 

 

 

 

 • Frågeformulär gällande kursinnehåll.