Ikon - Distribution
Livsmedelshygien - Distributionsnät

Kursdatum > Bestäms i överenskommelse med beställaren.
Ladda ner kursbeskrivningen som PDF

Vem vänder sig utbildningen till?

Kursen vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med dricksvatten. Kursen vänder sig också till de entrprenörer som är kontrakterade av för arbete i beställarens livsmedelslokaler (ledningsnät, reservoarer, vattenmätare m.m.). Kravet på utbildningen finns reglerat i EG 2004/852, Hygiendirektiet, Bilaga II, Kap VII (personlig hygien) och XII (utbildning). Kraven finns implementerat i vår nationella lagstiftning genom Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2001:30.

Livsmedelshygien - distributionsnät
Vilken är målsättningen?

Kursen har som övergripande målsättning att öka förståelsen för och nödvändigheten av goda hygienrutiner i samband med arbete i och på distributionsnätet så att dricksvatten som slutligen når människor är hälsosamt och rent. En viktig del i detta arbete är att se helheten, d.v.s. hela vägen från råvattentäkten till kranen. Rutiner som hjälper personalen att minimera risker för utbrott och andra störningar i och på distributionsnätet utgör viktiga verktyg i detta arbete.

Livsmedelshygien - distributionsnät
Vad innehåller kursen?

Kursens innehåll och längd anpassas efter beställarens önskemål – allt från 4 timmar till en hel dag. Beställaren specificerar innehållet i utbildningen och i samråd med leverantören utarbetas kursprogram. Till kursen hör mallar och instruktioner som genomgås under utbildningen och som erhålls efter kursens slut för anpassning till den egna verksamheten. Kursen avslutas med ett enklare kursprov i form av ”tipsrad” och deltagarna erhåller ett diplom som samtidigt blir beställarens kvitto på genomförd utbildning.

Kursen kan med fördel kombineras med motsvarande utbildning för Livsmedelshygien – Vattenverkspersonal

Livsmedelshygien - distributionsnät
Exempel på kursinnehåll (4 timmar)
 • Nyheter i vårt sätt att se på dricksvattnet
 • Definitioner
 • Ansvar

 

 

 

 

 

 

 

 • Historik
 • Det händer också i Sverige

 

 

 

 

 

 

 • Vilka är kraven i lagstiftningen

 

 

 

 

 

 

 • Hur gör vi i vår kommun/företag?
 • Rutiner för nödvattenförsörjning

 

 

 

 

 

 

 • Krav och regler i lagstiftningen
 • Personal- och personlig hygien
 • Mikrobiologi

 

 

 

 

 

 

 • Rutin – Rengöring av fordon och manskapsvagnar
 • Rutin – Reparation/nyläggning rörnät
 • Dokumentation av ledningsnätarbete

 

 

 

 

 

 • Frågeformulär gällande kursinnehåll.