PeOVAs Personuppgiftspolicy

Här beskriver vi hur PeOVA  hanterar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har samt hur du kan ställa frågor och begära rättelse av dina personuppgifter.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till PeOVA. Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
PeOVA Utbildningar AB, Gustavs väg 8, 311 54 GLOMMEN, 311 04 Glommen,
Org.nummer: 556974-0441

PeOVA Utbildningar AB har en dataskyddansvarig. Har du frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: peo.skoglund@telia.com

Vi finns på:
PeOVA Utbildningar AB
Gustavs väg 8
311 54 GLOMMEN

Dina rättigheter:

Begära rättelse av din information
De uppgifter vi behandlar om dig ska vara korrekta. Om du ändå upptäcker någonting som är felaktigt eller behöver ändras har du rätt att begära rättelse av uppgifterna. Endast de uppgifter som krävs för att uppfylla lagkravet kommer då att bevaras.

Begära att bli raderad från våra system
Du har rätt att begära att bli raderad från våra system. PeOVA tillgodoser din begäran om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla de syften till vilka de samlades in eller om det finns andra lagkrav som kräver att vi behåller uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina uppgifter från oss i ett maskinläsbart format för att flytta dem till en annan tjänst.

Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
I vissa fall har du rätt att begära att vi tillfälligt begränsar användningen av dina personuppgifter. Det kan exempelvis vara när du har begärt rättelse av dina uppgifter och under den tiden vill begränsa hur vi använder dina personuppgifter.

Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen
Du har rätt att göra invändningar om den behandling vi utför av dina personuppgifter som använder det intresseavvägning som den lagliga grunden.

Du har rätt att begära registerutdrag
En gång per kalenderår har du rätt att, genom en skriftlig och undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka uppgifter som finns registrerade om dig, varför vi behandlar dina personuppgifter och till vilka mottagare uppgifterna har eller kommer att lämnas ut.

Behandlingen av dina personuppgifter:

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
De uppgifter vi samlar in från dig som köper en kurs är:
Namn och e-post.

Var sparas dina personuppgifter?
Filerna sparas digitalt med tillhörande backup.

Betalning via Paypal
Vi använder betalningsmetoden PayPal.

Paypals Integritetspolicy:
https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
PeOVA behandlar främst personuppgifter om dig i syfte att:

  • Genomföra köp, fakturering och leverans av kurser.
  • Lämna information om våra kurser samt rikta marknadsföring per e-post.
  • Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagen.
  • Utfärda diplom.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
I tio år enligt krav i miljöbalken.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Vi lämnar ut personuppgifter till supportpersonal i vårt IT-system.

Skyddet av dina personuppgifter
Du skall alltid känna dig trygg som kund hos PeOVA. Vi ser till att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.