Om PeOVA Utbildningar AB

PeOVA Utbildningar AB utformar och genomför utbildningar. Vi erbjuder tjänster inom områdena miljö och rå- och dricksvatten.

Mer än 45 års kunskap och erfarenhet får du som deltagare eller beställare vare sig det gäller standardutformning eller specialanpassad utbildning.

Förutom själva utbildningen delar jag frikostigt med mig av mallar till rutiner anpassade till de utbildningar som genomförs. Att dela med sig av värdefull kunskap till andra är viktigt för oss.

 

Boknings- och avbokningsregler för PeOVA Utbildningar AB

PeOVA Utbildningar AB (nedan kallad PeOVA) har följande standardregler vid bokning, överlåtelse och avbokning av kurs eller kursplats.

  • Deltagare är anmäld så snart PeOVA accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
  • Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt (via e-post) till PeOVA.
  • Vid avbokning 3 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta PeOVA med 50 % av kursavgiften.
  • Vid avbokning 1 – 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta PeOVA med 100 % av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation. Detta skall skriftligt meddelas PeOVA via e-post.
  • PeOVA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
  • PeOVA fakturerar kursavgiften efter genomförd kurs – betalningsfristen är 30 dagar.
  • PeOVA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.
PeOVA - Peo

Foto: Breitholtz Entertainment

>> Ladda ner Per Olof Skoglunds CV

>> Referenser Hygienutbildning dricksvatten

>> Referenser Vad beställarna tycker

>> Referenser Provtagning Recipienter

>> Referenser Provtagning Avloppsvatten