Utbildningar

Nedan listar vi våra kommande utbildningar med tillhörande länkade kursprogram. Övriga utbildningar med koppling till miljövatten: Grundvatten, Bassängbad och Strandbad anordnas vid krav eller önskemål om detta.

Livsmedelshygien - DricksvattenFöretagsanpassade kurser
Kurserna anpassas efter beställarnas önskemål om tidpunkt, plats och innehåll. I standardut-formning är kurslängden 4 timmar (halvdag) men kan efter önskemål förlängas och/eller kombineras med annan halvdagsutbildning.

Kontakta PeOVA för ytterligare information.
 • Miljörisker vid arbete i reningsverk
  Plats: Enligt överenskommelse
  Startdatum: Enligt överenskommelse
  Kursprogram: SAMAQ Produktblad 2018.pdf


 • Provtagning rå- och dricksvatten  Provtagning - Utsläpp/avloppsvatten, SNFS 1990:11, MS:29, Bilaga 1  Provtagning - Recipienter, SNFS 1990:11, MS:29, Bilaga 2
 • Norrbottens Län – Piteå
  Plats: Piteå - Se Kompetenslaget AB i Piteå
  Tid: 20 oktober, 2020
  Kursprogram: Program REC Piteå 20201020.pdf