Provtagning - avloppsvatten

Kursdatum > Bestäms i överenskommelse med beställaren.
Ladda ner kursbeskrivningen som PDF

Vem vänder sig utbildningen till?

Kursen vänder sig till personal som genomför provtagning och flödesmätning så att verksamhetsutövarens egenkontroll uppfyller kraven i miljöbalken.

En tillförlitlig egenkontroll, med bra rutiner för hantering och skötsel utgör grunden för tillsyn och efterlevnad av miljöbalken. Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11, MS:29) angivit att personal som utför provtagning skall kunna visa att man har kunskap och kompetens som krävs för denna verksamhet. Kursen är framtagen i samarbete med Naturvårdsverket och SWEDAC.

provtagning - avlopssvatten
Vilken är målsättningen?

Att personal som ansvarar för och utför provtagning och flödesmätning av avloppsvatten har både teoretisk och praktisk kunskap så att kvalitetssäkringen fungerar genom hela provtagnings- och analyskedjan. Genomgången kurs, med godkänt resultat, innebär att kursdeltagaren uppfyller kraven i lagstiftningen och blir godkända provtagare.

provtagning - avlopssvatten
Vad innehåller kursen?

Kursen genomförs under 14 timmar (1½ dag) och där teori blandas med praktiska övningar. Vid momenten provtagning och flödesmätning genomförs demonstrationer och genomgång av utrustningar och deltagarna får själva genomföra egna kontroller av de krav som ställs på utrustningarna.

Till varje block knyts också övningsuppgifter som utgör en träning för deltagarna i att söka information i kursmaterialet. Kursen har anpassats till dagens förhållanden avseende lagstiftning, metoder och utrustning. Till kursen hör en omfattande pedagogiskt utformat dokumentation.

Vill du veta mer om utbildningen – kontakta mig för mer information.

provtagning - avlopssvatten
Exempel på kursinnehåll
 • Provtagningens plats i kvalitetskedjan
 • Miljöbalken med följddokument
 • Verksamhetsutövarens egenkontroll
 • Ansvar, kvalitet och kontroll
 • Övningsuppgift
 • Provtagningsmetoder
 • Provtagningsrutiner
 • Felkällor, noggrannhet
 • Provtagningsutrustning
 • Checklista – provtagning och provhantering
 • Övningsuppgift
 • Mätmetoder
 • Rutiner för flödesmätning
 • Felkällor, noggrannhet
 • Flödesmätningsutrustning
 • Journal – flödesmätning
 • Övningsuppgift
 • Löses med hjälp av kurskompendium

Kurstillfällen och orter – se fliken ”utbildningar”.

Kurspris
5 300 SEK per deltagare exklusive moms. Om fler deltagare anmäler sig från samma företag och vid samma tillfälle erhåller de rabatt med 500 SEK per deltagare.

I priset ingår för-och eftermiddagskaffe, luncher och kursmaterial, samt mallar för journaler och checklistor. Vid för få anmälningar förbehåller jag mig rätten att ställa in kursen.

Anmälan
Anmälan till utbildningen gör du det genom att fylla i kontaktformuläret nedan – ange kurs, ort och kursdatum. Jag bekräftar ditt deltagande i utbildningen genom e-post.

Du kan även anmäla dig genom e-post till peo.skoglund@telia.com.