Välkommen till PeOVA!

Miljö- och dricksvattenutbildningar

Vatten är en förutsättning för allt liv. Vi i Sverige är lyckligt lottade då tillgången på vatten är större än efterfrågan – men så är det inte om vi betraktar jorden som helhet. Kunskap är makt har någon sagt och det stämmer väldigt bra in när det handlar om just vatten. Visste du förresten att det har varit och pågår krig om vattentillgångarna eller att en miljard människor går mer än 6 timmar om dagen för att få hem sitt vatten eller att vattenburna sjukdomar dödar ett barn var åttonde sekund. Tillgången på vatten och vattnets kvalitet kommer att vara en ödesfråga för oss och kommande generationer.

PeOVA Utbildningar AB lanserar webbaserad utbildningsplattform

Gör dina kurser direkt på din dator, surfplatta eller mobil!

PeOVA Utbildningar AB’s nya webbaserade utbildningsplattform är 100% responsiv vilket innebär att hemsidan automatiskt identifierar vilken enhet du som användare använder, d.v.s. mobiltelefon, surfplatta eller dator, och anpassar utseendet därefter. Allt för att du ska kunna lära dig när och var det passar just dig!

PeOVA - responsiv utbildningsportal
PeOVA - dricksvatten
Dricksvatten

Dricksvatten är definitionsmässigt ett livsmedel, precis som köttfärs och korv, och skall naturligtvis behandlas på samma sätt som dessa. I lagar och förordningar regleras hur vi t.ex. skall , behandla, kontrollera och hantera dricksvattnet inte minst ur hygienisk synpunkt samt skydda vårt råvatten och dricksvatten från skadegörelse och sabotage.

Den övergripande målsättningen bland EU:s medlemsländer är att medlemsstaterna skall säkerställa så att det ”under inga omständigheter, vare sig direkt eller indirekt, medför försämring av den nuvarande dricksvattenkvaliteten – kort och gott; Ingen skall bli sjuk av dricksvattnet.

PeOVA - miljö
Miljö

Miljöfrågorna har sedan 60-talet blivit mer och mer i fokus och idag är de flesta bedömare överens om att om miljöfrågorna kommer att var detta århundrades allra viktigaste fråga av betydelse för mänskligheten.

Under senare delen av 1900-talet gällde produktion och expansion vilket gav ökade, och ibland oönskade utsläpp till luft, mark och vatten. Nu vet vi bättre och behovet av regler till skydd för natur och hälsa har överenskommits både på global- som nationell nivå.