Coronavirus, COVID-19 innebär inställd utbildning!

 20 mars, 2020

Som resultat av den pågående Coronaepidemin och därmed sammanhängande restriktioner har följande utbildning ställts in:

Provtagning avloppsvatten, 2020-04-07 — 08 i Lycksele.

Detta beklagar vi naturligtvis och kommer så fort som restriktionerna lättar eller avblåses helt att arrangera utbildningen på nytt!